"הספרות ציורה וחיטובה מתפקידן להוציא מן הכוח אל הפועל את כל היסודות הטמונים בעומק הנפש האנושית"
(הראי"ה קוק)

הסיירות 

של

היחידה לחינוך לשוני בחמ"ד 

123333.png

סיירת יחד - כתיבה ללא גבולות

סיירת הצעה לספר

סיירת מירוץ הצבי

הופק ע"י                 - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

©2020 by הופק ע"י מטח. Proudly created with Wix.com