סיירת הצעה לספר

סיירת ג'

פאני פררה
יום ב' - 10:30 - 12:00

סיירת ב'

פאני פררה

יום ב' - 8:30 - 10:00

סיירת א'

בסי הרצוג
יום א' - 12:30 - 14:00

סיירת ו'

חיה מוזיקנט
יום ג' 13:00 - 14:30

סיירת ה'

יפית פינקוביץ
יום ג' - 8:30 - 10:00

סיירת ד'

פאני פררה
יום ב' - 12:30 - 14:00

©2020 by הופק ע"י מטח. Proudly created with Wix.com