סיירת מירוץ הצבי

סיירת ג'

פאני פררה
10:30-12:00

סיירת ב'

פאני פררה

8:30-10:00

סיירת א'

בסי הרצוג
12:00-14:30

סיירת ו'

חיה מוזיקנט
13:00-14:30

סיירת ה'

הני בלומשטיין
8:30-10:00

סיירת ד'

פאני פררה
12:30-14:00

©2020 by הופק ע"י מטח. Proudly created with Wix.com